Il-priġunieri politiċi fl-Għarabja Sawdita

Dissidenti kienu miżmuma bħala priġunieri politiċi fl-Għarabja Sawdita matul l, il-snin u l-sProtesti u ipoġġu-ins-sejħa għall-priġunieri politiċi li jiġu rilaxxati seħħet matul l -Arabja sawdija protesti f'ħafna bliet madwar l-Arabja Sawdita, bil-forzi tas-sigurtà l-isparar jgħixu balal fl-arja fuq dsatax-il ta'awwissu tal- mill-protesta fil al-Xagħar tal-Ħabs. Kif tal-aġġornament tal, dan l-aħħar l-estimi tan-numru tal-priġunieri politiċi fil-Mabahith-ħabsijiet medda minn ċaħda ta'kwalunkwe-priġunieri politiċi fil-livelli kollha mill-Ministeru tal-Intern, mill-bbażata r-renju UNIT Islamika-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kummissjoni u l-BBC. L-bbażata r-renju UNIT Islamika-Drittijiet tal-Bniedem-Kummissjoni tiddikjara li l-priġunieri politiċi fl-Għarabja Sawdita huma ġeneralment miżmuma b'mod arbitrarju mingħajr ħlas jew l-prova. Il-Kummissjoni tiddeskrivi l-Arabja sawdija politiċi priġunerija bħala-epidemija ta'l-overdose'li tinkludi r-riformisti, l-attivisti għad-drittijiet umani, l-avukati, il-partiti politiċi, reliġjużi, l-akkademiċi, il-bloggers, individwu li jipprotestaw, kif ukoll fit-tul tal-gvern partitarji li sempliċement esprimew ħafif u parzjali kritika tal-politika tal-gvern. Wara l Gwerra tal-Golf, l-firxa tal-Arabja sawdija intelligentsia li jvarjaw mill-akkademiċi li reliġjużi l-akkademiċi, iffirmat dikjarazzjonijiet pubbliċi sejħa għall - riforma politika, u fl- ħolqot il-Kumitat għall-Difiża tad-Drittijiet Leġittimi (CDLR), li l-kelliem kien Mehdi al-Massaro. Detenuti inklużi al-Massaro u oħra CDLR membri, avukat Suliman al-Reshod u kirurgu Saad Al-Faqih. L- il-priġunieri politiċi ġew meħlusa taħt kundizzjonijiet varji, inklużi l-ivvjaġġar u ta'l-impjiegi r-restrizzjonijiet u l-arrest domiċiljarju. Bombi fl-Għarabja Sawdita matul - minn al-Qaeda fil-Peniżola għarbija (AQAP) kienu użati mill-awtoritajiet tal-Arabja sawdija bħala ġustifikazzjoni għall-detenzjoni-kritiċi tal-Istati Uniti (US) u l-Arabja-politika barranija kif ukoll r-riformisti. Tal-massa tal-arrest ta'l-akkademiċi, drittijiet tal-bniedem l-attivisti u r-riformisti, inkluż Suliman al-Reshod, ħadet il-post dwar żewġ ta'frar. Ġie deskritt mill-awtoritajiet tal-Arabja sawdija bħala suċċess tal-ġlieda kontra t-terroriżmu l-operazzjoni'. F'novembru, il-wieħed u għoxrin attivisti taddrittijiet talbniedem beda żewġ jum strajk tal-ġuħ biex sejħa għall-al-Reshod u l-oħra żewġ ta'frar detenuti biex tiġi rilaxxata. Mohammed Fahad al-Qahtani ta'ACCRA ddikjarat li l-petizzjonijiet sejħa għall-attivisti li jirċievu l-proċessi ġusti u l-aħjar il-kundizzjonijiet ta'detenzjoni kienu ġew injorati, u li l-libertà tal-espressjoni u l-libertà ta'għaqda ma ġewx rispettati fl-Għarabja Sawdita.

Il-websajt deskritt l-istrajk tal-ġuħ bħala 'l-ewwel koordinat multipli-post strajk tal-ġuħ fl-Għarabja Sawdita'.

Skond il-Islamika-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kummissjoni, 'indipendenti ħafna politiċi, attivist u l-promozzjoni tal-gruppi kienu ġew stabbiliti mill. Xi uħud minn dawk miżmuma inklużi tribali-leader Muchly al-Shamar li kienet mitluba ma 'tedjanti-oħrajn fl-opinjoni tiegħu l-artikoli ppubblikati fil-gazzetta lokali u fuq l-internet kif ukoll l-assistent professur tal-liġi tal-Kanzunetta tal-al-Abdul Fil għall-pubblikazzjoni ta'l-artikolu 'L-kriżi tal-kunflitti, fost l-li jirregolaw il-ġwienaħ fl-Għarabja Sawdita' fuq l-internet dwar il-ħamsa u għoxrin ta'novembru, u l il sena-università l-qadima tal-istudenti Thamir Abdul Fil-al-Khadr għall-involviment tiegħu fil-bniedem id-drittijiet tal-grupp u biex pressjoni missieru. L-Uma Islamika-Parti ġiet maħluqa fuq għaxar ta'frar, li tiddikjara li r-rilaxx ta -priġunieri politiċi jikkostitwixxu pass importanti lejn il-riforma politika. L-aktar tal-parti tal-cofounders kienu miżmuma fuq sbatax-il ta'frar, u kollha ħlief wieħed kundizzjonali rilaxxata aktar tard fl- wara l-iffirmar tal-dikjarazzjonijiet li ma twettaq 'anti-attività tal-gvern'. L-kundizzjonijiet għar-rilaxx inklużi projbizzjoni tal-ivvjaġġar u t-tagħlim projbizzjonijiet. Qbid tal-dissidenti l-aktar matul l -Arabja sawdija protesti inklużi magħrufa attivisti bħal Mohammed Saleh al-Bejade, li ġie arrestat fuq il-wieħed u għoxrin ta'Marzu l- għall tiegħu li jagħmlu kampanji għall-ħelsien tal-priġunieri politiċi, u li qabel kien magħruf individwi li saru matul il-lejl-simboli ta'l-protesta-moviment fl-Għarabja Sawdija, bħal Khaled al-Johana, arrestat fuq il-ħdax-il F'marzu 'Ġurnata tal-Kunitti'. F'marzu L, Amnesty International stmat l-ammont totali ta'l-arresti relatati mal-protesti sa minn Marzu biex jiġi 'mijiet'. Huwa ddikjara li l-aktar ġew rilaxxati mingħajr ħlas, xi baqgħet miżmuma b'mod arbitrarju, u xi wħud ġew 'inkarigati vagi relatati mas-sigurtà u reati oħra'. Legali ta'Difiża tim għall-Suliman al-Reshod ressqet kawża fil-qorti fil-Bord ta'l-Ilmenti kontra l-Ministeru tal-Intern Mabahith fuq sittax-il ta'awwissu tal- fuq il-bażi li l-żewġ ta'frar qbid kienu arbitrarji. Tmien sessjonijiet tal-qorti kienu miżmuma, u l-każ kien miċħud fl-tmien sessjoni għall-nuqqas ta'ġurisdizzjoni'. It-tmien (finali) sessjoni għaliha attendew ir-rappreżentanti tal-ACPRA, l-Drittijiet tal-Bniedem l-Ewwel tas-Soċjetà, il-Soċjetà Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem, u l-ġurnalisti internazzjonali. Uffiċjali Mahabodhi rappreżentanti kienu assenti mit-sessjoni, iżda Mabahith l-aġenti pajsana kienu preżenti fil-kurituri qrib l-awla u fl-awla innifsu u ppruvaw li jipprevjenu l-drittijiet tal-bniedem l-organizzazzjoni tar-rappreżentanti u l-ġurnalisti mill-jidħlu fis-sala l-kbira. ACPRA ikkonkluda li il-prova kienu murija 'titjira-benefiċċji, li l-Ministeru tal-Intern kien ippreżentat l-detenuti fil-qorti fil-preżenza tal-attivisti għad-drittijiet umani u l-ġurnalisti, kien permess l-detenuti kuntatt ma'l-avukati, u kien stabbilixxa l-dritt jidhru quddiem il-Bord ta'l-Ilmenti minkejja l-Ministeru tal-oppożizzjoni. Protesti u ipoġġu-ins-sejħa għall-priġunieri politiċi li jiġu rilaxxati seħħew ripetutament matul l -Arabja sawdija-protesti.

Dawn seħħew fil-Ministeru tal-Intern F'riyadh fit-għoxrin ta'Marzu u f'april u Mejju fl-Qatif, al-Aaliyah u l-Hoff fil-Lvant tal-Provinċja.

għoxrin ta'Marzu F'riyadh protesta inklużi Suliman al-Rasheeda tal-tifla, tletin oħra tan-nisa u l-mitejn-irġiel. Simili protesti li seħħew fil-Riyadh u Braiden fil ta'diċembru, u f'lulju u awwissu quddiem il-Ministeru F'riyadh, fil-Mekka, fil-Tarif, fil-Braiden, ħdejn al-Xagħar tal-Ħabs u fil-Dammam.

F'awissu, il-Lvant tal-Provinċja ta'persuni ddikjarat li l-għan tagħhom kien għall - l-Shia u Sunni' detenuti biex jiġu meħlusa.

Fl-dsatax-il ta'awwissu al-Xagħar-Ħabs protesta, forzi tas-sigurtà tan-nar jgħixu balal fl-arja. Fl, Ali Saeed al-Kustilji, li l-prova sentenza jindika li kien taħt il-tmintax-il fil-ħin ta xi tiegħu delitti, ġiet eżegwita. Bħala l-istat parti l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Tfal, l-Għarabja Sawdita huwa legalment obbligati li jiżguraw li l-ebda waħda taħt il-tmintax-il fiż-żmien ta'l-kriminalità huwa ikkundannat għall-mewt jew għall-ħajja fil-ħabs mingħajr il-possibbiltà ta r-rilaxx. Ali al-Nir, Abdullah al-Zaher u Dawood al-Kannella, ġew arrestati individwalment fl. Bejn, sittax-il u s, rispettivament, dawn jeżistu llum ikkundannat għall-mewt. Fuq għaxar ta'lulju l, Abdelkarim al-Wahaj kellu l-piena tal-mewt laqgħet dwar l-appell. Hu kienet ġiet misjuba ħatja ta'reati kommessi meta hu kien ta L-erba l-irġiel żgħażagħ ġew ikkundannati tas-sigurtà relatati mal-reati wara li tieħu sehem fil-protesti kontra l-gvern. Fil- ta'lulju, l, l-Arabja sawdija-kittieb u kummentatur Dr Zuhair Kati għandu ġie kkundannat għal erba'snin fil-ħabs mingħajr il-ħlasijiet li ġejjin intervista fil-Rotana Khaleej-kanal tat-TELEVIŻJONI li huwa diskuss l-ideat tiegħu għal paċifika-riforma fl-Għarabja Sawdita biex issir monarkija kostituzzjonali u tkellem dwar il-ġlieda kontra l reliġjużi u repressjoni politika. Zuhair Kubit tal-avukat u l-iben qal nofs is-sentenza kienet sospiża, iżda li huwa kien ukoll pprojbiti milli bil-miktub għall-ħmistax-il sena u li jivvjaġġaw barra l-pajjiż għall-ħames, u mmultat dollaru. Peress li Jistgħu, ħafna tal-Arabja sawdija attivisti politiċi, inklużi l-Louvain al-Athol, il-medja tal-al-Najran, Aziza al-Yousef, Samar Taħdem, Nasim al-Saad, Mohammed al-Rabea u Dr Ibrahim al-Modeimighathloul, ġew arrestati b'mod arbitrarju fil-Dhahran Ċentrali tal-Ħabs.

Minn novembru, l-aġġornament, l-attivisti baqgħu fil-detenzjoni mingħajr l-ebda akkużi u bl-ebda r-rappreżentazzjoni legali.

Skond ir-rapporti ppubblikati mill-Drittijiet tal-Bniedem l-Għassa, Amnesty International u l-ALOST, l-attivisti jiffaċċjaw l-fastidju sesswali, it-tortura u l-forom l-oħra tat-trattament ħażin matul l-interrogazzjoni. Taħt il-Mabahith sigriet tal-pulizija tal-aġenzija, li n-nisa huma l-attivisti ittorturat mill-Għarabja li ma xokkijiet elettriċi u whippings. Dhahran Ħabs, l-awtoritajiet għandhom ukoll mwissija-detenuti kontra l-iżvelar ta'kull kontijiet tat-tortura jew tal-ħabs-proċeduri għall-membri tal-familja. Mezzi tal-midja, inklużi L-Ħajt tal-Triq Ġurnal u L-Washington Post jkollhom rrapportat ukoll dwar l-allegat t-tortura. Fl, Dr Walid Fatah, doppju ċittadin ta'l-Għarabja Sawdita u l-istati uniti, kien miżmum tul mal-mitejn prominenti oħra Saudis fuq il-ħlasijiet tal-korruzzjoni mill-Ritz Johnson F'riyadh. Skond il-Ħinijiet ta New York-rapport tal, Fatah kien suġġett għall-estremi tortura fil-forom ta'swat, ol, tqaxxir u xokk. U, - Harvard-mħarrġa-tabib jibqa-ħabs fl-Għarabja-ħabs mingħajr l-ebda pubbliku l-ħlasijiet jew il-prova. It-talbiet u l-estimi tan-numru tal-priġunieri politiċi miżmuma fl-Għarabja Sawdita fil jvarjaw minn l-ebda politika il-priġunieri. F'mejju tal, il-Ministeru tal-Intern kelliem Mansour al-Turkic iddikjara li ma hemm l-ebda-priġunieri politiċi fl-Għarabja Sawdija, qal, Allegazzjonijiet ta'priġunieri politiċi mhumiex vera. Kull priġunier għandu l-sħiħ id-dritt għal smigħ ġust u tista'tqabbad avukat jiddefendi lilu. Xi priġunieri ma jridux li tiżvela l-sħiħ verità għall-membri tal-familja tagħhom, u xi membri tal-familja ma tistax jemmnu li l-verità. L-għarabja Sawdita ma tuża l-pulizija u l-intelliġenza fil-ifixxklu nuqqas ta'qbil. Fuq waħda ta'settembru, il-Golf tal-Aħbarijiet rrappurtati-Ministeru tal-Intern-dikjarazzjoni li ma hemm l-ebda-priġunieri politiċi fl-Għarabja Sawdita. l-istima mill-Mansour al-Turkic iċċitat mill-Islamika-Drittijiet tal-Bniedem-Kummissjoni hija ta il-priġunieri politiċi. F'marzu governattivi stmat iċċitat mill-BBC kien ta, il-priġunieri politiċi. L-għaxar ta'frar fundaturi, l-Uma Islamika Parti sejjaħ għall-ħelsien ta prominenti politika tal-priġunieri, li hija elenkata. F'marzu, il-BBC kkwotati stima tal, priġunieri politiċi mill-oppożizzjoni attivisti'. F'settembru ta'l, il-Islamika-Drittijiet tal-Bniedem-Kummissjoni ddikjarat li l-politiċi magħrufa ħabsijiet fl-Għarabja Sawdita jkollhom il-kapaċità li jżommu, u li l-aktar fir-rata ta'impjieg kienet dwar il-fattur ta tliet, għalhekk jiddeduċi madwar, priġunieri politiċi għal kollox.