L-għarabja Sawdita-Gwida: Tkeċċija-Sensja, dak li inti jeħtieġ li tkun taf: ir-regola ġenerali hija li int tingħata

Ir-regola ġenerali hija li int tingħata tliet bil-miktub, it-twissijiet li turi l-nuqqasijiet tiegħek jew in-nuqqasijiet qabel it-tkeċċija. Jekk inti jiksru l-liġi, inti tista tkun minnufih miċħuda jekk titlob is-sitwazzjoni u l-iħaddem ikun hekk inklinati. Jekk inti ssir involuti fl-altercation serji biżżejjed li jeħtieġu l-attenzjoni tal-pulizija, per eżempju, jew jekk int misjuba ħatja ta fis-sakra tas-sewqan, l-impjegatur tiegħek jista inti tiċħad. Inti tkun meqjusa li fallew fuq it-termini tal-kuntratt tiegħek u jkunu ineliġibbli għal kwalunkwe-indennizz tal-ħlas dovut lilek. Jekk int li ngħataw is-sensja, l-terminazzjoni tal-klawżola tal-kuntratt tiegħek (wieħed ta xahar jew tkun xi tkun applikabbli) jidħol fis-seħħ. Min iħaddmek jista’jsaħħaħ l-offerta